Principy

Přínosy

Jak to funguje

Žádost o přihlášení

Kontakt

O nás

Přihlášení

Vítejte na stránkách systému capybara

Capybara je webová aplikace určená pro jednotlivé lékaře nebo malá zdravotnická zařízení, bez nutnosti jakékoliv instalace na vašem počítači.


Pomocí aplikace Capybara lze optimalizovat finanční situaci zdravotnického zařízení.

Capybara  je systémem, který zanalyzuje data pro zdravotní pojišťovny a poskytne Vám, mimo jiné, argumenty k vyjednávání se zdravotní pojišťovnou či doporučení, jaký typ cenového dodatku se zdravotní pojišťovnou podepsat.


Účelem webové aplikace Capybara je zpřístupnit autorizovanému zdravotnickému zařízení výsledky analýzy anonymizovaných dat zdravotní péče jím vykázané zdravotní pojišťovně (dále jen “K-dávky”), a to včetně doporučení plynoucích ze závěrů těchto analýz, pokud byla taková služba ze strany zdravotnického zařízení objednána.

Principy

Nástroj pro vyhodnocování vykázané zdravotní péče

pro zdravotníky za účelem legálního zvýšení zisku

zdravotnického zařízení

Přínosy

Podpora vyjednávání smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami


Prevence neúměrných regulací


Identifikace neobvyklých postupů


Rozlišení žádoucích a nežádoucích jevů


Vyčíslení možných efektů přijatých opatření

Jak to funguje

Na Váši mailovou adresu Vám zašleme přihlašovací údaje do systému

Capybara


Přihlásíte se na app.capybara.cz


Pomocí webové aplikace Capybara zašlete anonymizované K-dávky


Prostředictvím stejné webové aplikace, v rozsahu nasmlouvaných a požadovaných služeb, Vám budou zpřístupněny výsledky

Žádost o přihlášení

Odeslat žádost

STYRAX Consulting, a.s. je dceřinnou společností firmy STYRAX, a.s.

 

Jsme ryze českou společností zabývající se zejména poradenstvím a analýzou dat

 

Máme mnohaleté zkušenosti z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu a řízení projektů. Poskytujeme poradenství zejména zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením a státní a veřejné správě.

 

Ucelený přehled našich činností naleznete na naších webových stránkách.

O nás

Kontakt

STYRAX Consulting, a.s.

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4

Česká republika

+420 227 027 322

Napište nám

Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů zde

Informace o ochraně osobních údajů zde